NEA Εγγραφα Κ12 (2018-2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ «ΖΕΝΟΠ» 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ «ΖΕΝΟΠ» 2018-2019 ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

Η ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ προκηρύσσει τους αγώνες πρωταθλημάτων ανάπτυξη υποδομών «ΖΕΝΟΠ»   αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 στις κατηγορίες Κ-16, Κ-14, Κ-12.
Ακολουθεί η προκήρυξη:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 557                                 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ   21/09/18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

Η Ε.Π.Σ.  Έβρου αφού έλαβε υπόψη:

 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα
 2. Το Καταστατικό της
 3. Τον Κ.Α.Π.
 4. Τους Κανόνες Παιδιάς Ποδοσφαίρου
 5. Τον οδηγό ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
 6. Τα υπ’ αριθμ. 17064/8-6-18 και 18165/22-6-18 έγγραφα της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π0.Ο. και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες (ηλικία –σωματική διάπλαση κ.λ.π.)
 7. Την απόφαση του Δ.Σ. της 12/14-09-18

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες πρωταθλημάτων υποδομών αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 στις κατηγορίες Κ-16, Κ-14, Κ-12 για τη διεξαγωγή των οποίων ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, εγγεγραμμένα στη δύναμη της Ε.Π.Ο. και της ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ.

 1. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης και τη μη συμμετοχή των τμημάτων υποδομών του συλλόγου σε μη αδειοδοτημένους από την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. ποδοσφαιρικούς αγώνες , παράλληλα με τη διοργάνωση πρωταθλημάτων Υποδομών της ΄Ενωσης. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών επισύρει τις διοικητικές ποινές, της κατάπτωσης της χρηματικής εγγυήσεως και αυτών που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π..
 2. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα υποδομών, υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση συμμετοχής στη διοργανώτρια. Επιλογή των σωματείων είναι η συμμετοχή σε ένα ή σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομών.
 3. Τα σωματεία με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλλουν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ως εγγύηση διασφάλισης της συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα υποδομών. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται υποχρεωτικά είτε το σωματείο λάβει μέρος σε μία κατηγορία του πρωταθλήματος, είτε λάβει μέρος σε όλες τις κατηγορίες. Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή σε καμία κατηγορία, αν δεν καταβληθεί πρώτα η εγγύηση των 200,00 ευρώ. Το ποσό της χρηματικής εγγύησης ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου στο κάθε σωματείο το οποίο έχει αγωνισθεί κανονικά και ανελλιπώς  στην κατηγορία που έχει δηλώσει συμμετοχή. (΄Εχει δικαίωμα να μην αγωνισθεί σε ένα (1) και μόνο αγώνα, για να έχει το δικαίωμα επιστροφής της εγγύησης).

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Κάθε σωματείο δύναται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες αρκεί να έχει εξασφαλισμένη την έδρα – γήπεδο. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ (ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ) ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
 2. Τα σωματεία θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούν προπονητή, κάτοχο διπλώματος τουλάχιστον UEFA C΄ σε ισχύ ,να είναι κάτοχοι Ταυτότητας και να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο πιστοποίησης προπονητή 2018-2019 (με παράβολο των 50,00 ευρώ).
 3. Αθλητής μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας δύναται να αγωνίζεται σε τμήμα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας (ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ),εφόσον είναι κάτοχος δελτίου ΕΠΟ και συμπεριλαμβάνεται σε Κατάσταση Υγείας  του σωματείου αυτού, θεωρημένη από την ΕΠΣ ΄Εβρου , με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 2 του άθρου 19 του ΚΑΠ ερασιτεχνικών  Πρωταθλημάτων (απαγόρευση σε ποδοσφαιριστή  να αγωνιστεί εντός  24ώρου σε  δύο (2) αγώνες του σωματείου που ανήκει.
 4. Όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΑ  τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ε.Π.Ο.
 5. Τα σωματεία θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με Κατάσταση Υγείας η οποία θα φέρει θεώρηση από την Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ.

 

                          ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

          ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-16

 

α. Στο Πρωτάθλημα Κ-16  συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότεροι.

β. Οι αγώνες θα διεξάγονται κυρίως κάθε  Σάββατο.

γ. Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.

δ. Σε κάθε ομάδα θα συμμετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των σαράντα (40) λεπτών με ενδιάμεση ανάπαυλα  πέντε (5) λεπτών και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5άρα).

ε. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές, στους οποίους  δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί .

στ)Επιτρέπονται πέντε (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών, σε τρεις (3) συνολικά χρονικές στιγμές του αγώνα για κάθε ομάδα, που ολοκληρώνονται δέκα (10) λεπτά προ της λήξης αυτού.

ζ) ΄Ολες οι αλλαγές γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

η) Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συμμετοχή)

θ) ΄Ολοι οι αγώνες διεξάγονται με παρουσία διαιτητή.

 

 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-14

 

α. Στο Πρωτάθλημα Κ-14  συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι.

β. Οι αγώνες θα διεξάγονται κυρίως κάθε  Σάββατο.

γ. Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.

δ. Σε κάθε ομάδα θα συμμετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των τριάντα πέντε (35) λεπτών με ενδιάμεση ανάπαυλα  πέντε (5) λεπτών και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5άρα).

ε. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές, στους οποίους  δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί .

στ. Επιτρέπονται επτά  (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών, σε τρεις (3) συνολικά χρονικές στιγμές του αγώνα για κάθε ομάδα, που ολοκληρώνονται δέκα (10) λεπτά προ της λήξης αυτού.

 

ζ) ΄Ολες οι αλλαγές γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

η) Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συμμετοχή)

θ) ΄Ολοι οι αγώνες διεξάγονται με παρουσία διαιτητή.

 

 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-12 (9 Χ 9)

 

α. Στο Πρωτάθλημα Κ-12  συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2007  και αθλήτριες γεννημένες το έτος 2005  και νεότεροι/ες.

β. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη  μορφή τουρνουά σε τρείς ή  τέσσερις  διαφορετικές πόλεις του Νομού.

γ. Σε κάθε ομάδα θα συμμετάσχουν 9 ποδοσφαιριστές (9 Χ 9), οι αγώνες θα διεξάγονται σε  γήπεδο διαστάσεων (40 χ 65μ), και οι διαστάσεις των εστιών είναι 5μέτρα  μήκος και 2 μέτρα  ύψος. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των τριάντα  (30) λεπτών με ενδιάμεση ανάπαυλα  πέντε (5) λεπτών και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (4άρα).

δ. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές, στους οποίους  δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί .

ε. Επιτρέπονται εννέα   (9) αλλαγές ποδοσφαιριστών, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα του αγώνα, όταν το παιχνίδι δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει).

ζ) ΄Ολες οι αλλαγές γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

η) ΄Ολοι οι αγώνες διεξάγονται με παρουσία διαιτητή.

θ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ κόκκινες ή κίτρινες κάρτες

ΥΠΑΡΧΟΥΝ κτυπήματα πέναλτι 8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος.

ΙΣΧΥΕΙ ο κανόνας του ΟΦΣΑΙΝΤ  και

ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΥΤ εκτελείται με τα χέρια

 

 ΑΡΘΡΟ 4ο: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 1. Απαγορεύεται σε ποδ/στη να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από τη λήξη του πρώτου αγώνα και την έναρξη του δεύτερου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής (άρθρο 23 παρ 1 περ. ε΄ και παρ. 9 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων)

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι ΙΑΤΡΟΣ, είτε Νοσηλευτής, είτε Διασώστης, είτε διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ  πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα αγώνων θα καταρτίσει η Επιτροπή πρωταθλημάτων Υποδομών.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. από το διαιτητή. Σε αυτό οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση επιθυμούν να υποβάλλουν, από αυτές που καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Φ.Α. σύμφωνα με το άρθρο  23 του ΚΑΠ. Το Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά και από τους αρχηγούς των ομάδων.

Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται υποχρεωτικά: 1. Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητος των τακτικών και αναπληρωματικών αθλητών καθώς και ο αριθμός φανέλας του κάθε αθλητή, ο οποίος πρέπει να είναι ίδιος από την αρχή μέχρι τη λήξη του αγώνα και 2. Το ονοματεπώνυμο των υπευθύνων  της κάθε ομάδας που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων να βρίσκονται στον  αγωνιστικό χώρο.

Τα σωματεία που συμμετέχουν στις παραπάνω διοργανώσεις δεν θα πληρώνουν έξοδα διατησίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ

 1. Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει το γήπεδο ως κατάλληλο ή ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα.
 2. Ο αγώνας δεν τελείται, εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει το γήπεδο ακατάλληλο και η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών με νέα απόφασή της, ορίζει εκ νέου, το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΠΙΒΟΛΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

 1. Στους ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και φιλάθλους των διαγωνιζομένων που προβαίνουν  σε ενέργειες  δυσφήμισης τους αθλήματος του ποδοσφαίρου, θα επιβάλλονται οι ποινές  που προβλέπονται από τον ΚΑΠ, τον Πειθαρχικό Κώδικα και την παρούσα Προκήρυξη.
 2. Στην ομάδα που θα θεωρηθεί υπαίτια παραβάσεων που συνδέονται με βιαιοπραγία από αθλητές, παράγοντες, προπονητές και φιλάθλους της, πέραν της επιβολής ποινής που προβλέπεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς και την παρούσα Προκήρυξη, θα τιμωρείται επιπλέον με την κατάπτωση της ΕΓΓΥΗΣΗΣ των 200,00 ευρώ υπέρ της ΕΠΣ ΄Εβρου.
 3. Οι διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ, εφαρμόζονται πλήρως στους αθλητές των κατηγοριών Κ-16, Κ-14, Κ-12.
 4. Οι ως άνω ποινές, που επιβάλλονται σε Πρωταθλήματα Υποδομών των σωματείων, εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα Ανδρών δεν εκτίονται  σε Πρωταθλήματα Υποδομών (άρθρο 37 παραγρ.3 του ΚΑΠ).
 5. Οι ενστάσεις συνοδεύονται από το χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου. Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό παράβολο (των 100,00 ευρώ) για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται. Σε περίπτωση δε, που γίνει δεκτή, επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο μόνον το/τα παράβολο/α για τους ποδοσφαιριστές των οποίων διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ, ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

 1. Τα σωματεία οφείλουν να προσέρχονται κανονικά στους προγραμματισμένους αγώνες
 2. Οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ΜΟΝΟ με ΔΕΛΤΊΑ ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΠΟ  και  κατάσταση Υγείας θεωρημένη από την  Ε.Π.Σ. ΄Εβρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, ο αγώνας δεν διεξάγεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ.
 3. Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα από το διαιτητή και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Φύλλο Αγώνα και θα υπογράφετε από τους υπευθύνους και τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
 4. Δεν δικαιολογείται αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής ομάδας σε αδειοδοτημένο ή μη τουρνουά, διαρκούσης της αγωνιστικής διαδικασίας των πρωταθλημάτων της ΄Ενωσής μας.
 5. Το κάθε σωματείο δύναται να μην κατέλθει σε ένα (1) και μόνο αγώνα καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, χωρίς να αποβληθεί. Σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα δεν κατέρχεται να αγωνισθεί  θεωρείται ότι αποχώρησε με δική του θέληση, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας όπου αγωνίζεται και δεν του επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση των 200,00 ευρώ, ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου.
 6. ΄Εγγραφα αιτήματα σωματείων για αναβολή π.χ. για σχολική εκδρομή θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο του σχολείου φοίτησης έξι (6) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ή ασθένεια η οποία θα βεβαιώνεται με ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ, θα εξετάζονται μόνον στην περίπτωση που θα υποβληθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν δεν υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα ΔΕΝ θα εξετάζονται και κατά συνέπεια δεν θα γίνονται δεκτά.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 1. Ομάδα που θα αποχωρίσει από το πρωτάθλημα όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε με δική της απόφαση, είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται:

Με απώλεια της εγγυήσεως διασφάλισης της συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομών ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ .

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι ομάδες θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής τους και θα είναι σύμφωνα με όσο ορίζονται στο άρθρο 14 του ΚΑΠ.
 2. Η χρήση των επικαλαμίδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς και τα γάντια για τους τερματοφύλακες.
 3. Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων.
 4. Η παρακολούθηση των αγώνων όλων των κατηγοριών των πρωταθλημάτων υποδομών είναι δωρεάν για τους φιλάθλους.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη θα ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου που είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής ή για την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης, και μετά την έναρξη των Πρωταθλημάτων Υποδομών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου

..

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ