NEA Κ10 (2022-2023) ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κ12 (2022-2023) ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κ14 (2022-2023) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Κ-10 K-12 K-14 K-16 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ