2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σε εξ αποστάσεως ημερίδα προπονητικής Ποδοσφαίρου.

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Έβρου προσκαλεί τα μέλη του να παρακολουθήσουν την ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ημερίδα προπονητικής με θέμα: «ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σε εξ αποστάσεως ημερίδα προπονητικής Ποδοσφαίρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σε εξ αποστάσεως ημερίδα προπονητικής Ποδοσφαίρου.