NEA Εγγραφα Κύπελλο

Προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών «ΣΙΓΡΕΚΗΣ» 2018-2019

Προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών «ΣΙΓΡΕΚΗΣ» 2018-2019

Κατεβάστε την προκήρυξη της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ΕΠΣ Έβρου, από ΕΔΩ.

Προεπισκόπηση:

prokyrixi-kypellou-2018-2019-p1
prokyrixi-kypellou-2018-2019-p2
prokyrixi-kypellou-2018-2019-p3

Ακολουθεί η προκήρυξη:


ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

                                      Ν.  ΕΒΡΟΥ

                             ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  293                                          ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 05/07/18

 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ   Ξ  Η    ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

 

 

Η  Ε.Π.Σ. ΄Εβρου αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την Αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως αυτές θα ισχύσουν
 3. Το Καταστατικό της
 4. Την απόφαση 9/02-07-18  του Δ.Σ. της

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ περιόδου 2018-2019.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

α] Στους αγώνες Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. συμμετέχουν  υποχρεωτικά   όλα τα σωματεία της   Α΄   και Β΄ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου.

β]  Η Ε.Π.Σ.  έχει την εξουσιοδότηση από την Ε.Π.Ο. ορισμού ημερομηνίας υποβολής των σχετικών δηλώσεων συμμετοχής που πρέπει  να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που καθορίζεται με απόφαση της Ε.Π.Σ. το οποίο για την περίοδο 2018-2019 ορίζεται στα  εβδομήντα  (70) ευρώ.

Η  δήλωση αυτή προϋποθέτει την  χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης  της Ε.Π.Σ.

γ] Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα  μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων.

δ]  Στη δήλωση  πρέπει να γνωστοποιηθούν τα χρώματα του σωματείου

ε]  Στην ίδια δήλωση πρέπει να δηλωθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει το κάθε σωματείο κατά την διάρκεια των αγώνων του κυπέλλου.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΓΙΑΤΡΟΣ

α] Στην 1η φάση του θεσμού του Κυπέλλου θα δημιουργηθούν  δώδεκα όμιλοι  στους οποίους  θα αγωνίζεται ένα σωματείο της Α΄ κατηγορίας και θα πλαισιώνεται από  δύο ή τρία σωματεία της Β΄ κατηγορίας με γεωγραφικά κριτήρια.

β)  Στους δημιουργηθέντες ομίλους θα διεξαχθεί κλήρωση και το σύστημα τέλεσης θα είναι απλοί αγώνες με  βαθμολογία, σε περίπτωση ισοβαθμίας  θα μετρήσει το σκορ των μεταξύ τους αγώνων, εάν και εκεί ισοβαθμούν θα μετρήσει η καλύτερη επίθεση επί του συνόλου των αγώνων και εάν και τότε  ισοβαθμούν, θα μετρήσει η καλύτερη άμυνα. Εάν μετά από τα παραπάνω προκύψει νέα ισοβαθμία τότε θα διεξαχθεί κλήρωση.

Στη  Β΄ φάση  θα προκριθούν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, και το σωματείο ΜΓΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ» Αλεξ/πολης το οποίο περνάει στη Β΄ φάση άνευ αγώνος.

γ]  Οι αγώνες του  Κυπέλλου της Β΄ φάσης  διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού, έπειτα από δημόσια κλήρωση που γίνεται από την Επιτροπή Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.  Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.

δ]  Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

ε)  Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και  να μεριμνούν υποχρεωτικά  για την παρουσία γιατρού κατά τη διάρκεια όλου του αγώνος.

Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν  να έχουν στη διάθεση αυτών  το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και φορείο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σχετικά με την παρουσία γιατρού στο γήπεδο και την υποχρεωτικότητα αυτού θα σας ενημερώσουμε εγγράφως.

 

3.Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ ΜΑ  Α Γ Ω Ν Ω Ν-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

α]  Το πρόγραμμα των αγώνων  καθορίζεται ως εξής:

Η  Α΄  φάση θα διεξαχθεί στις 09-09-18, 16-09-18 και 23-09-18.

Για τη Β΄ φάση θα σας γνωστοποιηθούν  αργότερα  οι ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων.

Το πρόγραμμα των επόμενων γύρων, με απόφαση του Δ.Σ  θα καταρτισθεί σε τακτές ημερομηνίες σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των Μικτών ομάδων των Ενώσεων.

β] Η  κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνεται σύμφωνα με όσα  προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.

 

 1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες που αναβλήθηκαν εξαιτίας των παρακάτω λόγων

1] καιρικές συνθήκες  2] έλλειψη διαιτητών  3] υποχρεώσεις Μικτής  κ.λ.π.  θα διεξάγονται σε 15 ημέρες από την αναβολή του αγώνα.

 

 1. ΓΗΠΕΔΑ   ΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ

α] Τα  γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β]  Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών παιδειάς.

 

 1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ

α] ΄Όπως ορίζει το  άρθρο  10 του  Κ.Α.Π.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Δεν είναι υποχρεωτική η  συμμετοχή  κανενός μικρού στους αγώνες Κυπέλλου.

 

 1. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

Για την ομάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

Σωματείο που δεν θα δηλώσει συμμετοχή, από τις κατηγορίες που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους, με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή  πεντακοσίων  (500,00) ευρώ.

 

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ

α] Στη νικήτρια ομάδα απονέμεται  Κύπελλο και μετάλλια.

β] Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και μετάλλια.

γ] Στον διαιτητή και στους επόπτες καθώς και στους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ] Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στην απονομή των μεταλλίων είναι υποχρεωτική, διαφορετικά εφαρμόζεται ο Κ.Α.Π. άρθρο 49.

 

 1. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.

Ότι δε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις του ΚΑΠ, τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας ,τον Πειθαρχικό Κώδικα, την Αθλητική Νομοθεσία  που ισχύει, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης.-

 

 

Προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών «ΣΙΓΡΕΚΗΣ» 2018-2019 Κατεβάστε την προκήρυξη της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ΕΠΣ Έβρου, από ΕΔΩ. Ακολουθεί η προκήρυξη:

Κατεβάστε την προκήρυξη της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ΕΠΣ Έβρου, από ΕΔΩ.