ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΟΡΙΣΚΟΣ
9
ΣΟΦΙΚΟ
9
ΝΕΟΧΩΡΙ
9
ΑΕΚ ΕΒΡΟΥ 9
ΣΙΔΗΡΩ 7
ΒΥΣΣΑ 7
ΜΑΙΣΤΡΟΣ 6
ΔΟΞΑ ΔΟΞΑΣ
7 ΚΥΠΡΙΝΟΣ
7
ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ*
6
ΠΕΠΛΟΣ 6 ΟΡΜΕΝΙΟ 6
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ
6
Κ20 ΑΕΔ
5 ΡΙΖΙΑ
6
ΧΙΛΗ*
3
ΘΟΥΡΙΟ 4
ΔΟΞΑ ΟΡ. 3
ΜΑΚΡΗ
3
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ 3 ΣΑΓΗΝΗ
3
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
3
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 1 ΣΤΕΡΝΑ 1
ΘΡΑΚΗ
3
ΔΑΔΙΑ 0 ΟΙΝΟΗ 1
Κ20 ΕΘΝΙΚΟΥ
3
ΙΣΑΑΚΙΟ 0 ΔΙΚΑΙΑ 0
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
3
ΑΒΑΝΤΑΣ
0
ΒΡΥΣΟΥΛΑ*
0
ΑΠΑΛΟΣ 6
ΑΒΑΝΤΑΣ 6
ΝΙΨΑ 4
ΔΟΡΙΣΚΟΣ 3
ΑΕΚ* 3
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 3
ΧΙΛΗ 3
ΜΑΙΣΤΡΟΣ 3
ΜΑΚΡΗ 3
ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ 1
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ* 0
ΒΡΥΣΟΥΛΑ 0
Κ20 ΕΘΝΙΚΟΥ 0
 
ΕίσοδοςTop