ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Ε.Κ. ΕΒΡΟΥ
18
ΣΟΦΙΚΟ
18
ΝΕΟΧΩΡΙ
16
ΜΑΙΣΤΡΟΣ 12
ΔΟΞΑ ΔΟΞΑΣ 13
ΒΥΣΣΑ 12
ΔΟΡΙΣΚΟΣ* 12
ΠΕΠΛΟΣ
12 ΟΡΜΕΝΙΟ 12
ΧΙΛΗ*
10
ΣΙΔΗΡΩ 10 ΚΥΠΡΙΝΟΣ 10
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ
10
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
7 ΣΑΓΗΝΗ
9
ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ*
8
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ 7
ΡΙΖΙΑ 8
ΘΡΑΚΗ
7
Κ20 ΑΕΔ
6 ΟΙΝΟΗ 8
ΜΑΚΡΗ*
7
ΔΑΔΙΑ 6 ΣΤΕΡΝΑ 5
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
7
ΘΟΥΡΙΟ 5 ΔΟΞΑ ΟΡ.
4
Κ20 ΕΘΝΙΚΟΥ*
6
ΙΣΑΑΚΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΑ 0
ΑΒΑΝΤΑΣ
4
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 3
ΒΡΥΣΟΥΛΑ*
0
ΑΠΑΛΟΣ 6
ΑΒΑΝΤΑΣ 6
ΝΙΨΑ 4
ΔΟΡΙΣΚΟΣ 3
ΑΕΚ* 3
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 3
ΧΙΛΗ 3
ΜΑΙΣΤΡΟΣ 3
ΜΑΚΡΗ 3
ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ 1
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ* 0
ΒΡΥΣΟΥΛΑ 0
Κ20 ΕΘΝΙΚΟΥ 0
 
ΕίσοδοςTop